psycholoog cuijk

Huisregels

Zoals overal waar gewerkt wordt gelden er ook bij ons enige regels die ervoor moeten zorgen dat één en ander zo soepel mogelijk verloopt. De huisregels zijn van toepassing op iedereen die bij ons in behandeling is.

Wij zijn verplicht bij een eerste afspraak met je te controleren of je bent wie je zegt dat je bent, met andere woorden wij moeten jouw identiteit vaststellen. Daarvoor hebben we een identiteitsbewijs nodig. Verder dien je ook een verwijsbrief van je huisarts aan ons te overhandigen. Zonder deze bewijzen kan de hulp niet vergoed worden. De gesprekken worden dan automatisch bij jou zelf in rekening gebracht.

Onze praktijk heeft geen crisisdienst. Dit betekent dat wij bijvoorbeeld in de weekenden niet bereikbaar zijn. Mocht je dus onverhoopt in een crisissituatie terecht komen terwijl je bij ons in behandeling bent, kun je dan geen beroep op ons doen. Je zult je dan moeten wenden tot de huisarts(enpost).

Wij gaan ervan uit dat onze cliënten zich tegenover onze medewerkers volgens de algemene fatsoensnormen gedragen. Van onze kant doen we ons uiterste best om je mening of verhaal te respecteren en serieus te nemen. Verbaal of fysiek geweld binnen de praktijk wordt door ons niet geaccepteerd, en als dit aan de orde is, wordt je behandeling onmiddellijk door ons beëindigd. Wanneer wij dit nodig achten, wordt de politie door ons ingelicht. Overigens betekent dit niet dat je in gesprekken niet boos zou kunnen zijn. Het gaat erom dat je je onthoudt van agressief of bedreigend gedrag.

Wanneer je wil stoppen met de behandeling, zouden we het goed vinden dat je dit met jouw behandelaar bespreekt. Wij vinden het belangrijk om aandacht te schenken aan afscheid nemen en de behandeling zodoende op een goede manier af te sluiten.

Wij verzoeken je geen kinderen mee naar de praktijk te nemen, die geen rol spelen in de behandeling. In de wachtkamer hebben wij geen faciliteiten om kinderen langere tijd bezig te houden. In de sessie zelf kun je als volwassen cliënt niet toekomen aan jezelf en je problemen als er kinderen aanwezig zijn. Uiteraard ligt dit anders als het kind zelf in behandeling is of als het hele gezin samen in behandeling is.
Hetzelfde geldt voor huisdieren; wij hebben geen mogelijkheden om dieren goed bezig te houden tijdens een behandeling en daardoor vormen dieren een afleiding van de zaken waar we mee bezig willen zijn in een behandeling.

Er wordt uiteraard niet gerookt op de psychologenpraktijk.

Gedurende de Corona crisis volgen wij alle regels die de regering en het RIVM voorschrijven; we verwachten hetzelfde van onze cliënten.