psycholoog cuijk

Kwaliteit

De kwaliteit van ons werk is voor ons uiteraard erg belangrijk. Om hier zicht op te hebben en te controleren of we aan onze eigen eisen en die van anderen voldoen, hebben we in samenspraak met collega's en verzekeraars een aantal methoden ontwikkeld.

Op de eerst plaats meten we de effecten van ons werk door een zogenaamde ROM-meting. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring en betekent dat we standaard aan het begin en einde van een behandeling, en soms halverwege, aan cliënten vragen om een vragenlijst in te vullen over hoe het met hen gaat. De resultaten hiervan kunnen worden gebruikt in de behandeling zelf.
 
Een andere manier om aan kwaliteit te werken is het zogenaamde kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut is vanaf 1-1-2017 verplicht voor iedere psycholoog die werkt in de BGGZ. Hierin staat voor iedere psycholoog van onze praktijk hoe hij of zij ervoor zorgt dat een behandeling en alles wat daarbij hoort verloopt volgens de normale kwaliteitseisen. Je kunt de verschillende kwaliteitsstatuten hieronder per medewerker bekijken:
 
Kwaliteitsstatuut_Frank Op 't Veld
Kwaliteitsstatuut_Esther_Op_'t_Veld - van_Hout
Kwaliteitsstatuut_Claudia_ten_Napel
Kwaliteitsstatuut_Martje_Binnendijk
Kwaliteitsstatuut_Marion van Dijck
 
Binnen onze praktijk hebben we regelmatig overleg. De noemen we intervisie of intercollegiale toetsing. Door dit overleg zorgen we dat niet alleen je eigen behandelaar een behandeling bepaalt, maar dat meerdere collega's meedenken over welke behandeling en welke behandelwijze voor jou het beste is. Overigens heb je hier zelf natuurlijk altijd het laatste woord in.
 
De praktijk is ook beoordeeld door collega's van buiten onze eigen kring. Dit noemt men visitatie. Onze beroepsvereniging de LVVP heeft vastgesteld dat Frank, Esther, Martje en Marion voldoen aan alle door hen gestelde eisen. Claudia is gevisiteerd door de collega's van het NIP. Ook zij voldoet aan alle eisen.