Algemene gegevens

We gebruiken naast ons gewone bezoekadres ook een postbus.

 
Het bezoekadres is:
Korte Molenstraat 42
5431 DT Cuijk
 
Het postadres is:
Psychologenpraktijk  Op 't Veld
Postbus 81
5430 AB Cuijk
 
Alle zorgverleners in Nederland hebben een code, de zogenaamde AGB code. Ook praktijken hebben een eigen code. De AGB code van onze praktijk is 94000477. De codes van onze medewerkers zijn:
 
Frank Op 't Veld  94000712
Esther Op 't Veld-van Hout  94004129
Claudia ten Napel  94007129
Martje Binnendijk  94013479
Marion van Dijck 94103575
Annet Woudenberg 94002581
 
De psychologenpraktijk is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17255700. Ons BTW nummer is 809201045B01.
 
Onze bankgegevens zijn:
 
NL10INGB0003877124 t.n.v. Psychologenpraktijk Op 't Veld te Cuijk
NL85RABO0180509705 t.n.v. Psychologenpraktijk Op 't Veld te Cuijk.
 
Wij zijn aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, de LVVP
Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie, de NVGzP
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën, de VGCt
Stichting EFT Naederland