Klachtenregeling

Indien je een klacht over ons hebt zijn er de volgende mogelijkheden om dit kenbaar te maken.
 
Je kunt je klacht met je eigen psycholoog bespreken. Mocht je dit om wat voor reden dan ook niet willen, dan kun je je wenden tot één der praktijkhouders (esther@psypraktijkoptveld.nl of frank@psypraktijkoptveld.nl) of een andere psycholoog naar keuze binnen onze praktijk. In beide gevallen zullen wij proberen samen met jou tot een oplossing te komen. We streven ernaar om dit altijd op redelijke termijn te doen; in ieder geval altijd binnen 14 dagen.
 
Daarnaast kun je ook gebruik maken van externe manieren van klagen en wel als volgt:
 
Alle behandelaren hebben via hun eigen beroepsvereniging toegang tot een klachtencomissie of een klachtenfunctionaris.
 
Voor Frank en Esther moet je zijn bij de LVVP: hier staat alle informatie: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/
Voor Martje, Claudia en Marion moet je zijn bij de NVGzP: https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2018/05/klachtenregeling-NVGzP-clienten.pdf
Tot slot, als je een klacht hebt over Annet, richt je dan tot P3NL: https://www.klachtencompany.nl
 
Je kunt je ook melden bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven, tel. 040-2328599 of op tuchtcollegegezondheidszorg.
 
Tot slot kun je je wenden tot de civiele rechter.