Tarieven en vergoedingen
 

Volwassenen verzekerde zorg

 
Wij hebben geen contract afgesloten met de volgende verzekeraars: Menzis, Anderzorg, Hema. PMA (allemaal label Menzis, Uzovi code 3333 en 3332), Besured, National Academic en Promovendum (allemaal van Caresq, Uzovi 3353). Met alle andere verzekeraars hebben we wel een contract gesloten. De reden dat we met een aantal verzekeraars geen contract hebben gesloten ligt in het feit dat zij naar ons oordeel onvoldoende goede voorwaarden bieden aan ons als zorgaanbieders, waardoor wij ons werk niet naar onze maatstaven kunnen vervullen. Als we wel een contract met je verzekeraar hebben afgsloten, declareren we de behandeling rechtstreeks bij je verzekeraar.
 
Als we geen contract met je verzekeraar hebben declareren we de gesprekken bij jou zelf. Je kunt dan de nota doorzenden aan je verzekeraar en deze vergoedt dan een deel van de behandeling. Welk deel dit is verschilt per verzekeraar. Het is dus verstandig om vóór je je bij ons meldt te informeren over de hoogte van de vergoeding bij je verzekeraar, zodat je weet waar je financieel aan toe bent. 
 
Om in aanmerking te komen voor vergoeding heb je een verwijzing van je huisarts nodig. Voor de hulp hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt wèl onder het verplichte eigen risico. In  2018  en 2019 is het eigen risico € 385 per persoon.
Zowel bij de verzekeraar als bij jou zelf zullen we de basis GGZ behandeling pas achteraf declareren. 
 
Onder andere op basis van ernst en aard van je klachten delen wij je in bij een door de overheid vastgesteld traject: Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Lees hier meer hierover. Na afloop van de behandeling wordt deze bij je verzekeraar of bij jou zelf gedeclareerd.
 
Als je een gemaakte afspraak niet op tijd afzegt (24 uur van tevoren) wordt € 75 bij jou zelf in rekening gebracht. Let op: de verzekeraar vergoedt dit dan niet! Dit geldt in alle gevallen, dus ook als je onverhoopt ziek mocht worden.
 
Op alle leveringen, betalingen en transacties zijn Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden , zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's Hertogenbosch, van toepassing.
 
Als we bij jou zelf declareren (in geval van geen contract) wil je natuurlijk weten welke bedragen worden gedeclareerd.  Dit zijn de tarieven in 2018:
 
- 18005 Onvolledig behandeltraject € 198,88
- 18001 BK GB GGZ kort € 487,26
- 18002 BM GB GGZ middel € 830,23
- 18003 BI GB GGZ intensief € 1301,85
- 18004 Ch GB GGZ chronisch: € 1201,50
 

Volwassenen onverzekerde zorg

Niet alle problemen komen voor vergoeding in aanmerking. Zo zijn aanpassingsstoornissen en werkproblemen uitgesloten van vergoeding. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Helaas is ook relatietherapie uitgesloten van vergoeding door de verzekeraars en moet je dus de kosten hiervan zelf dragen.
 
Het tarief dat we in dergelijke situaties in rekening brengen is in 2018 €101,03. De sessies worden aan het eind van de maand gedeclareerd.
 
Naast dit zorgaanbod bieden we ook coaching en echtscheidingsadvies aan. Ook dit valt buiten de vergoeding van verzekeraars en er gelden ook speciale tarieven voor. Meer informatie vind je hier.

 

Jeugdzorg tot 18 jaar

Wij hebben contractafspraken met alle  gemeenten in het Land van Cuijk voor het leveren van basis GGZ voor kinderen en jeugd tot 18 jaar. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen heb je wel een verwijzing van je huisarts of van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nodig.