psycholoog cuijk

Intake en indicatie

Na aanmelding heb je twee kennismakingsgesprekken met één van onze psychologen. Deze zogenaamde diagnostische gesprekken duren in principe drie kwartier, soms wat langer. Je kunt dan je eigen voorkeuren en ideeën over de behandeling naar voren brengen. Voor de psycholoog is het belangrijk om een beeld te krijgen van jouw persoon en je problemen. Maar zeker zo belangrijk is dat je je op je gemak voelt bij je psycholoog. We weten uit ervaring dat als dat niet zo is, een behandeling ook moeizamer verloopt.

De psycholoog komt op basis van je hulpvraag en je klachten tot een probleemstelling en een behandeladvies. Daarnaast vult de psycholoog in overleg met jou een vragenlijst in, waarvan de uitkomst een indicatie geeft van de zwaarte van je zorgvraag. We kiezen op grond van al deze gegevens samen met jou voor een korte, middellange of langere behandeling. Als  we denken dat we je niet goed kunnen helpen word je doorverwezen naar een andere plek of terugverwezen naar de huisarts. 

Helaas kan het ook voorkomen dat jouw hulpvraag niet past binnen de verzekerde zorg. Dit is bijvoorbeeld het geval als er relatieproblemen zijn en er relatietherapie nodig is. Dit wordt uiteraard allemaal met jou zelf besproken, inclusief de eventuele financiële consequenties.
 
In het geval van jonge kinderen onder de twaalf jaar wordt vóór het intakegesprek met het kind een gesprek met de ouders gehouden.