psycholoog cuijk

Kinderen en jeugd

Als er iets met hun kind is maken ouders zich vaak ernstig zorgen, en dat is al helemaal zo als het gaat om 'iets psychisch'. Wij bieden kwalitatief goede jeugdzorg (basis GGZ), uitgevoerd door kind- en jeugdpsychologen en een orthopedagoog die in staat zijn om snel in te schatten wat er aan de hand is en wat gedaan kan worden. Zodat kinderen én hun ouders weten waar ze aan toe zijn.

Uiteraard worden ouders actief betrokken bij de behandeling. Bij kinderen tot 12 jaar is het zelfs zo dat het eerste gesprek alleen met de ouders wordt gevoerd en pas daarna met het kind. Bij pubers en adolescenten spreken we eerst met henzelf; maar ook dan worden ouders uitgenodigd voor een gesprek.

De behandelingen worden, na verwijzing door huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin, door de gemeente waarin je woont vergoed, dat betekent dus: zonder kosten voor het kind of de ouders. Wij hebben contracten met alle gemeenten in ons verzorgingsgebied.